Защо точно използването на ментална аритметика е хубаво?

Вероятно сте наясно за талантите на азиатските деца да изчисляват със скоростта на елка, при това без да използват каквито и да са техника и материали

ментална аритметика
център за ментална математика

. Сигурно сте мечтали малчуганът ви да бъде толкова изключително. Изпълняването на дадената мечта вече далеч не е така тежка, тъй като точно тези, на пръв поглед магически способности, биха могли да се придобият неминуемо след организирането на курс по ментална математика. Сега някои от големите обучителни центрове предоставят обучение на деца, срещайки ги с естеството и стъпките за прилагане на ментална аритметика. Въпросният интересен метод допринася и много преимущества за образованието в бъдеще на дечицата.

Добиване на ловкост за скоростно ментално смятане

Често при децата се наблюдават трудности в смятането наум, може и когато е въпрос за прости изчисления. Прилагането на аритметични типове на умствена аритметика покачва драстично точността и скоростта, с която е възможно да е пресметната конкретна задача ментално. Достигането до хубави резултати естествено е обвързано със значителен брой задачи и провеждане на тренировки, за да е много добре овладяна техниката. В следствие на обучението си по умствена математика, детето успява да си представи калкулациите за отрицателно време от малко на брой секунди, а може би дори и за части от секундата, и респективно непосредствено да отговори в следствие на събиране, изваждане, деление или умножение. В следствие на достатъчно дълго обучение – към година, даже и по-малките деца биха могли да калкулират напълно наум големи 4 или 5-цифрени числа.

Разгръщане на мозъка
Стандартното обучение по математика, с което абсолютно всички ние сме преминали в училище, развива изцяло лявото полукълбо на мозъка. Проучвания много отдавна са доказали, че дясната част на мозъка отговаря за манипулацията на невербалната информация. Всичко това ще покаже, че работата с пресмятащи образи, които създава мозъкът, подпомагат развитието на дясното полукълбо, защото то работи със символи и образи.

Смятащите упражнения, прилагащи се в менталната математика, са отправени за подобрението на двете мозъчни полукълба.

Въпреки и с просто математическо-изчислителна насоченост, тренировките по ментална математика подобрява паметта като по този начин засилва концентрацията.

След като се усвои методиката на иновативния метод, дечицата подобряват и крайните си резултати по останалите предмети в училището, наред с пресмятанията. Главните причини се коренят основно в комплексната обучителна програма по ментална аритметика, която подобрява както менталните усещания, така и зрителните, тактилните и слуховите възможности на детенцето.