Регистриране на компания – гарантиран старт на вашия бизнес

Registration of foundation

Регистрацията на Акционерно дружество, е важна задача, с каквото се поставят основите на изцяло нов правен субект. Към тази процедура трябва да се подхожда с голямо внимание, и ще са избягани евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, за нейното разширяване или промяна.
Какъв е начина за регистриране на строителна фирма?
● Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много деликатен момент и отличното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо значение за бъдещето на всяка българска фирма. При входирането на данните на търговската фирма трябва да бъдат взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и варианта на контролиране при различните правни извивки и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се приготвят множество специфични документации, сред които са учредителният акт и протокола (имената на точно тези доста важни декларации са индивидуални при отделни правни видове), декларации по модел и лиценз или разрешение, ако естеството на дейността го желае по законов ред;
● Ще е нужно да се отвори набирателна сметка за началния капитал и да се входира нужната от законовата разпоредба съставна част от него;
● Малко преди подаването на документацията за регистрирането им в ТР е наложително да се внесе таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията документи трябва да бъдат попълнени обстойно и да са входирани по нужния канален ред, тъй като при липси, грешки или неточни факти Агенцията ще отмени регистрирането. При правилно и красиво писане на документацията регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. След вписването на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат към НАП.
Огромна помощ от специалист – ключът към успеха
Рисковано е да вярвате изцяло на уеб пространството като единствен генератор на полезна информация за регистрация на компания, още повече при непълно познаване на законовата разпоредба. Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които трябва да се попълнят, би могло да се окажат много стари, неверни или несъвършенни. Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, тъй като те се явяват “ядрото” на вашето дружество и предстоящата му активност. Наемането на експерт за регистрацията на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност. Ще можете да измислите най-правилния вариант за избор на правна форма, като много внимателно се запознаете с бъдещите си задължения и права. Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички необходими документации и ще се погрижи за правилното им вписване в ТР. От вас се изисква единствено подпис, който би могъл да бъде даден и по електронен път чрез преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна дейност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да бъдете сигурни и спокойни за личната си бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на основите й.